Pomysły na gry i zabawy wokół książek

Jak zainteresować dzieci książkami? Jak rozbudzać dziecięcą wyobraźnię i ciekawość świata? Jak wprowadzać dzieci w świat nauki? Jak zachęcać je do zadawania pytań i poszukiwania odpowiedzi? Jak stymulować ich naturalne zdolności poznawcze i gotowość do badania, doświadczania czy odkrywania? Znakomitym narzędziem, które nam w tym pomoże, jest dziecięca książka popularnonaukowa. Głośne czytanie, wspólne oglądanie ilustracji, eksperymentowanie z rekwizytami towarzyszącymi książce uatrakcyjnią też różne grupowe gry, zabawy i twórcze działania wokół tematu książki.

W tym materiale podajemy przykłady takich aktywności do przeprowadzenia z dziećmi na spotkaniach poświęconych wybranym książkom popularnonaukowym. Przedstawiamy przykładowe gry, zabawy i inne działania, które można zrealizować na spotkaniach wokół wybranych książek z listy opracowanej w ramach projektu „Para-buch! Książka w ruch!”. Można też skorzystać z tych pomysłów na spotkaniach czytelniczych wokół innych książek o zbliżonej tematyce, zarówno tych, które znajdują się na liście książek rekomendowanych w projekcie „Para-buch! Książka w ruch!”, jak i innych.

Tutaj znajdziesz pomysły do wykorzystania na spotkaniach wokół książek z następujących tematów/dziedzin:

  • Architektura
  • Biologia („Pszczoły”)
  • Biologia („Drzewa”)
  • Zoologia
  • Zoologia (zwierzęta nieistniejące/wymarłe)
  • Kolory i kształty
  • Owoce i warzywa
  • Pojazdy

Zachęcamy do korzystania z przedstawionych pomysłów oraz inspirowania się nimi, twórczego ich rozwijania i dostosowywania do możliwości Waszych bibliotek. Życzymy udanych spotkań, a także wiele radości i satysfakcji z ich prowadzenia!