Para buch!
Książka w ruch!

O projekcie

Para-buch! Książka w ruch!

„Para-buch! Książka w ruch!” to nowatorskie przedsięwzięcie łączące
w sobie promocję książki popularnonaukowej, rozbudzanie wśród młodszych dzieci ciekawości świata, rozwój ich umiejętności językowych i kształtowanie nawyku czytania. Edycję pilotażową projektu „Para-buch! Książka w ruch!” realizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego we współpracy z niemiecką fundacją Deutsche Telekom Stiftung.

Książki

Wybierz kategorię

W ramach projektu przygotowaliśmy listę książek popularnonaukowych
rekomendowanych do wykorzystania na spotkaniach czytelniczych,
edukacyjnych i animacyjnych dla dzieci (w wieku od 3 do 10 lat).

Materiały

Inspiracje

Do pobrania

Pobierz  listę książek:

Lista książek rekomendowanych do wykorzystania w projekcie (pdf)

Uzupełnienie 1 (styczeń 2020)

Uzupełnienie 2 (październik 2020)

Pobierz plakat:

Wzór plakatu A3 (pdf)

Pobierz wzór zgody na wykorzystanie wizerunku:

Wzór zgody na wykorzystanie wizerunku: (doc)

Pobierz logotypy Deutsche Telekom Stiftung i Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego:

Logotypy

Pobierz wzory umów wolontariackich:

Wzory

Pobierz podręcznik:

Para-buch! Książka w ruch! Podręcznik dla osób prowadzących spotkania w bibliotekach

tu_nas_znajdziesz

Tu nas znajdziesz:

Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego
ul. Kopernika 17, 00-359 Warszawa

Zobacz na mapie

Masz pytania dotyczące zawartości strony lub projektu
„Para-buch! Książka w ruch”?

Projekt „Para-buch! Książka w ruch!” Para-buch! Książka w ruch!”, finansowany jest ze środków Deutsche Telekom Stiftung, na podstawie umowy o współpracy zawartej pomiędzy Deutsche Telekom Stiftung, Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oraz DSZ – International Giving Foundation. Projekt wspierają:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi

Biblioteka Publiczna m. st. Warszawy Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny w Olsztynie

Treści dostępne na licencji Creative Commons BY-SA 3.0 Polska (o ile nie jest to stwierdzone inaczej). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.