Gabinet anatomii, czyli rysujemy flaki – scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem tabletów (lub smartfonów) oraz aplikacji mobilnych, przygotowany w ramach projektu „Para-buch! Książka w ruch!”.

Krótki opis zajęć:
Tańczący w aplikacji kościotrup inspiruje do zabawy, a książka odkrywa tajemnice ludzkiego ciała. Na początku zajęć dzieci eksplorują ciało człowieka za pomocą aplikacji mobilnej Ciało ludzkie. W kolejnym kroku dzieci dobierają się w pary i odrysowują swoje ciała na kartonach, a następnie wypełniają obrysy rysunkiem i rozrysowują szkielet. Cały proces jest wspierany ilustracją szkieletu z atlasu anatomicznego. Osoba prowadząca w trakcie pracy czyta/opowiada, co to są stawy i kości. Następnie – jeśli starczy czasu – dzieci rysują na kościotrupie ważne narządy.

Dziedzina: anatomia

Autorka scenariusza: Paulina Jędrzejewska

Grupa wiekowa: scenariusz przeznaczony jest dla dzieci z grupy wiekowej 3-5 lub 6-7 lat.

Czas trwania zajęć: 2 godziny zegarowe

Słowa kluczowe: ludzkie ciało, rysowanie, odkrywanie

Kluczowe pytania:

  • Co to jest ludzkie ciało?
  • Jakie są elementy ludzkiego ciała?

Cel zajęć:

  • zainspirowanie uczestników do odkrywania ludzkiego ciała,
  • zachęcenie dzieci do działań twórczych i do pracy w zespole.

Książki popularnonaukowe do wykorzystania (do wyboru):

  • Gabinet anatomii. Tekst: Kate Davies. Ilustracje: Carnovsky. Wydawnictwo Dwie siostry.

Metody pracy: zabawa, prezentacja, ćwiczenia praktyczne, praca na tabletach

Co jest potrzebne do przeprowadzenia zajęć?

Przed zajęciami warto zapoznać się ze scenariuszem i podstawowymi pojęciami, wymienionymi w scenariuszu, oraz przetestować wykorzystywane aplikacje.

Przebieg zajęć:

1. Osoba prowadząca wita uczestników i mówi, o czym będą zajęcia. Następnie może poprosić uczestników, aby się przedstawili wymieniając przy tym dowolną część ciała (np. kość, której nazwę znają albo organ). (10 minut)

2. Opcjonalnie: zabawa integracyjna dla grupy, która się nie zna. Pierwsze dziecko wyklaskuje sylabami swoje imię. Potem kolejne wyklaskuje imię poprzednika i swoje, kolejne obu poprzedników i swoje, itd. (10 minut)

3. Osoba prowadząca dzieli uczestników na mniejsze grupy. Można to zrobić za pomocą zabawy, np. losując kolorowe kulki lub przyklejając dzieciom na plecach obrazki różnych organów lub części ciała. Uczestnicy mają za zadanie połączyć się w zespoły na podstawie obrazków bez użycia słów. Uczestnicy, podzieleni na grupy, wspólnie zastanawiają się, co jest ważne we współpracy w zespole. Ważne, żeby umówić się z grupą na czas, który każdy ma na trzymanie tabletu i zabawę aplikacją, np. 5 min na jedną osobę. (10 minut)

4. Następnie osoba prowadząca pyta, czy uczestnicy widzieli kiedyś, jak wygląda ludzkie ciało w środku. Ponieważ dziś odkrywamy, co to jest ludzkie ciało, to zaczniemy od zabawy z aplikacją. Prowadząca rozdaje tablety. Prosi o uruchomienie aplikacji Ciało ludzkie (mężczyzna lub kobieta) – edukacja 3D VR. Pilnuje czasu i przypomina o zmianie w grupach. (15 minut)

5. Omówienie – co ich zaskoczyło? Czy odkryli jakieś organy, których wcześniej nie znali? Jak im się współpracowało? Zaprasza uczestników, żeby sobie podziękowali, powiedzieli coś miłego. (5 minut)

6. Prowadząca prosi uczestników, żeby się dobrali w pary. Każda para otrzymuje dwa kartony i kredki lub spieralne mazaki. Uczestnicy odrysowują swoje ciała na kartonach. Gdy skończą, wypełniają obrazki rysunkiem i rozrysowują szkielet. Cały proces jest wspierany ilustracją szkieletu z atlasu anatomicznego, do którego uczestnicy mogą zaglądać. Prowadząca w trakcie pracy czyta/opowiada, co to są stawy i kości albo inne elementy ludzkiego ciała, wspiera uczestników w pracy. Jeśli starczy czasu, dzieci rysują na odrysach ważne narządy. (W przypadku braku miejsca na odrysowanie całego ciała można odrysować fragment, głowę, rękę nogę lub tułów.) (40 minut)

7. Prezentacja prac i sprzątanie. Wspólne podziwianie wykonanych prac, refleksja – co dzieci zaskoczyło, co nowego odkryły, czy są elementy wspólne dla wszystkich itp. (15 minut)

8. Krótki energizer – np. na umówiony znak podniesienia ręki wszyscy skaczą, a na inny znak nieruchomieją albo kucają. (5 minut)

9. Podsumowanie zajęć – uczestnicy oraz osoba prowadząca siadają w kole. Każde dziecko może podzielić się swoimi udczuciami i refleksjami na temat zajęć (co się podobało, co było zaskakujące itp.). (10 minut)

Możliwe modyfikacje:

Do pobrania: