Zwierzęta, które zniknęły – scenariusz zajęć

Scenariusz zajęć z wykorzystaniem tabletów (lub smartfonów) oraz aplikacji mobilnych, przygotowany w ramach projektu „Para-buch! Książka w ruch!”.

Krótki opis zajęć:
Każde dziecko uczestniczące w zajęciach otrzymuje jedną kartkę z wydrukowanym szablonem dinozaura. Na różnych kartkach są szablony odpowiadające różnym rodzajom dinozaurów. Dzieci szukają w książce Zwierzęta, które zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych swoich dinozaurów, a następnie kolorują je. Kolejne zadanie polega na wycięciu rysunków dinozaurów nożyczkami i ułożeniu ich na kartonie ze scenografią dżungli z ery jury. Następnie prowadząca robi zdjęcia w aplikacji Stop Motion Studio i prosi dzieci, żeby każde po kolei przesunęło swojego dinozaura o centymetr – prowadząca robi kolejne zdjęcia, aż powstanie krótka animacja. Kolejnym zadaniem jest stworzenie w zespołach prac w rozszerzonej rzeczywistości za pomocą aplikacji Hp Reveal.

Dziedzina: zoologia

Autorka scenariusza: Paulina Jędrzejewska

Grupa wiekowa: scenariusz przeznaczony jest dla dzieci z grupy wiekowej 3-5 lub 6-7 lat.

Czas trwania zajęć: 2 godziny zegarowe

Słowa kluczowe: dinozaury, jura, animacja poklatkowa, rozszerzona rzeczywistość

Kluczowe pytania:

  • Kiedy żyły dinozaury?
  • Jakie były rodzaje dinozaurów?
  • Co to jest animacja poklatkowa i jak się nią tworzy?
  • Co to jest rozszerzoną rzeczywistość i jak się ją wykorzystuje?

Cel zajęć:

  • zachęcenie uczestników do twórczego działania poprzez popularne wśród dzieci w tym wieku zainteresowanie dinozaurami,
  • zainteresowanie dzieci animacją poklatkową i zabawą na tablecie poprzez tworzenie prac wykorzystujących rozszerzoną rzeczywistość.

Książki popularnonaukowe do wykorzystania (do wyboru):

  • Zwierzęta, które zniknęły. Atlas stworzeń wymarłych. Autorzy: Katarzyna Gładysz, Nikola Kucharska, Paweł Łaczek, Joanna Wajs. Ilustracje: Nikola Kucharska. Wydawnictwo Nasza Księgarnia.

Metody pracy: zabawa, prezentacja, ćwiczenia praktyczne, praca na tabletach

Co jest potrzebne do przeprowadzenia zajęć?

Przed zajęciami warto zapoznać się ze scenariuszem i podstawowymi pojęciami, wymienionymi w scenariuszu, oraz przetestować wykorzystywane aplikacje.

Przebieg zajęć:

1. Prowadząca wita uczestników i mówi, o czym będą zajęcia. Następnie może poprosić uczestników, aby przedstawili się wymieniając przy tym jakieś zwierzę (10 minut)

2. Opcjonalnie: zabawa integracyjna dla grupy, która się nie zna. Pierwsze dziecko wyklaskuje sylabami swoje imię. Potem kolejne wyklaskuje imię poprzednika i swoje, kolejne obu poprzedników i swoje, itd. (10 minut)

3. Każde dziecko otrzymuje kartkę z wydrukowanym szablonem dinozaura. Dzieci szukają swoich dinozaurów w książce, a następnie kolorują je według uznania. (10 minut)

4. Kolejne zadanie polega na wycięciu dinozaura nożyczkami i ułożeniu na kartonie ze scenografią dżungli z ery jury (np. polana, woda i las z dużymi paprociami i palmami itp.). Osoba prowadząca pomaga dzieciom, które jeszcze nie potrafią wycinać samodzielnie. Uczestnicy mogą też dorysować kilka elementów. (10 minut)

5. Osoba prowadząca rejestruje animację klatka po klatce, robiąc zdjęcia każdej fazy ruchu w aplikacji Stop Motion Studio i prosi dzieci, żeby każde po kolei przesunęło swojego dinozaura o centymetr, następnie robi kolejne zdjęcia, aż powstanie krótka animacja.
Podpowiedź: jak robić zdjęcia do animacji poklatkowej? Warto trzymać tablet nieruchomo, można go też ustawić na stoliku z kartonu. Więcej podpowiedzi w scenariuszach kreatywnych zajęć pozalekcyjnych dotyczących tworzenia animacji z wykorzystaniem tabletów i aplikacji mobilnych. (20 minut)

6. Wspólne oglądanie filmu. Osoba prowadząca czyta fragment książki o świecie dinozaurów, np. mówi, że wtedy na ziemi było o wiele cieplej, pyta uczestników co ich w dinozaurach zaskoczyło, zainteresowało. Podsumowanie doświadczenia. (20 minut)

7. Osoba prowadząca dzieli uczestników na mniejsze grupy. Można to zrobić za pomocą zabawy, np. losując kolorowe kulki lub przyklejając dzieciom na plecach obrazki różnych zwierząt np. zagrożonych wyginięciem. Uczestnicy mają za zadanie połączyć się w zespoły na podstawie obrazków bez użycia słów. Uczestnicy podzieleni na grupy wspólnie zastanawiają się, co jest ważne we współpracy w zespole. Ważne, żeby umówić się z grupą na czas, który każda grupa ma na trzymanie tabletu i zabawę aplikacją, np. 5 min na jedną osobę. Następnie osoba prowadząca pyta, czy uczestnicy wiedzą, czym jest rozszerzona rzeczywistość i czy mieli okazję jej doświadczyć. (10 minut)

Opcja dla starszych dzieci: Z pomocą HP Reveal prowadząca wyjaśnia, co to jest „aura” i „marker” (można zrobić przykładową pracę) oraz na czym będzie polegać zadanie: każdy zespół najpierw przykleji na kartce swoje dinozaury, a następnie stworzy aurę ze zdjęcia swojego zespołu i połączy ją z kartką z dinozaurami (markerem). W aplikacji najpierw trzeba zrobić zdjęcie, które posłuży jako tzw. „aura” – obraz, który wyświetli się na tablecie po najechaniu obiektywem na znacznik – kartkę z dinozaurami. (5 minut)

8. Prowadząca rozdaje tablety. Grupy wykonują swoje prace. Prowadząca pomaga uczestnikom, by wszyscy wykonali zadanie. Następnie uczestnicy wspólnie oglądają prace. (20 minut)

9. Podsumowanie zajęć – uczestnicy oraz osoba prowadząca siadają w kole. Każde dziecko może podzielić się swoimi odczuciami i refleksjami na temat zajęć (co się podobało, co było zaskakujące itp.). (10 minut)

Możliwe modyfikacje:

  • Opcjonalnie – można wykorzystać HP Reveal, żeby uruchomić animację po najechaniu tabletem na okładkę książki lub wybraną ilustrację.

Przydatne linki:

Do pobrania: